Upload stripova

Ako crtate od doma ili ste strip koji ste nacrtali na lokaciji dodatno uredili i oplemenili, možete nam ga poslati putem web aplikacije. Stripovi će biti objavljeni nekoliko sati nakon primitka.

Upute za skeniranje:

  • Svaku tablu smanjite na 1000 px širine, .jpg format.
  • Strip table označite brojevima (01-24), na samom papiru, kako kod skeniranja i postavljanja na web ne bi došlo do greške u redoslijedu. Također, na prvu stranicu (naslovnicu) čitko upišite vaše ime i prezime.
  • Fajle nazovite: ime autora – 01, 02, 03, 10, 11,12… (obavezno dvije brojke kako bi stranice bile ispravno poredane)

Upute za slanje:

  • Kompletan folder s fajlama pretvorite u jednu .zip datoteku, koju naslovite vašim imenom i prezimenom ( ime-autora.zip)
  • Ispunite podatke i prenesite datoteku u našu formu za upload

Online forma: Pošalji strip