2021


Drage naše stripašice i stripaši,

kao prvo dobrodošli u još jedno izdanje 24-satnog crtanja stripa. Opustite se. Iako je pandemija još uvijek svuda oko vas, idućih 24 sata nemate razloga za brigu.

Vrijeme je da krenemo sa još jednim maratonom stripa! Zapamtite, ovo nije natjecanje ni sa kim, osim sa samim sobom. Vaš osobni test izdržljivosti i mogućnosti. Sretno!

Za crtanje potrebna vam je i TEMA, koja ove godine glasi “DRUGI SVIJET”.

[TEMA: 2021] 🖌 Drage naše stripašice i stripaši, za crtanje potrebna vam je i TEMA, koja ove godine glasi "DRUGI SVIJET". Želimo vam uspješno crtanje i neka je Strip s vama!

Objavljuje 24 satno crtanje stripovaSubota, 20. studenoga 2021.

Ova sintagma ima mnoga teološka, filozofska i politička značenja koja vam prenosimo u nastavku. Nadamo se da će vam pomoći u izvršenju zadatka.

Želimo vam uspješno crtanje i neka je Strip s vama!

“Drȕgī”

red. br. 〈G drȕgōg(a); ž. drȕgā, s. drȕgō〉 koji je iza prvoga, a prije trećega [Drugi svjetski rat]

prid. 〈G drȕgōg(a); ž. drȕgā, s. drȕgō〉 1. koji se razlikuje od onoga s kojim se uspoređuje [druga narav; druge prilike; ~ način rada]; sin. drukčiji, nejednak, različit; ant. istovjetan, jednak 2. koji slijedi za ovim [Doći ću ~ put] 3. 〈mn.〉 〈drȕgī〉 koji ne pripadaju skupini kojoj pripada govoritelj ili skupini o kojoj je riječ [govoriti pred drugima; Doći će i ~.]; sin. ini, ostali ♦ nema druge mora tako biti, nema druge mogućnosti, nema izbora.

“Svijȇt”

  1. m. 〈G svijȇta, L svijétu; mn. N svjȅtovi, G svjȅtōvā〉 1. 〈jd.〉 planet Zemlja s prostornim, duhovnim i ostalim vrijednostima koje na njemu postoje 2. 〈jd.〉 čitav svemir [stvaranje svijeta] 3. 〈jd.〉 svi ljudi na svijetu, čitav ljudski rod [Čitav je ~ danas međusobno povezan.]; sin. čovječanstvo 4. 〈jd.〉 posebna skupina bića u prirodi 5. 〈jd.〉 mnoštvo ljudi [Skupila se masa svijeta.] 6. 〈jd.〉 posebna skupina ljudi obilježena kakvim zajedničkim osobinama [poslovni ~; učeni ~] 7. 〈jd.〉 područje ljudske djelatnosti [~ umjetnosti] 8. osobno duhovno okružje, područje zanimanja [Mi smo iz različitih svjetova.; Njegov su ~ knjige.] ◇ biljni ~ bot. skupina svih biljaka koje žive na Zemlji; živi ~ biol. biljke, životinje i ljudi koji žive na Zemlji; životinjski ~ zool. skupina svih životinja koje žive na Zemlji ♦ bijeli ~ daleki (nepoznati) krajevi, tuđina; cijeli (čitav, sav) ~ svi, svatko; dok je svijeta i vijeka uvijek, zauvijek; doći na ~ roditi se; napustiti (ostaviti) ovaj ~ umrijeti; otići (preseliti se) na onaj (drugi) ~ umrijeti; otkad (otkako) je svijeta i vijeka oduvijek, od pamtivijeka, od početka svijeta; ugledati ~ 1. roditi se 2. izići iz tiska, biti objavljen; vidjeti (proći) svijeta proputovati mnoge zemlje.

(op.a. Također u političkom smislu, pojam „zemlje drugog svijeta“ korišten je za tzv. Istočni blok u vrijeme Hladnog rata)